آردوینوآموزش آردوینو

آموزش صفر تا صد آردوینو قسمت هشتم: عملگرها در آردوینو

در قسمت هشتم از سری آموزش صفر تا صد آردوینو در خدمت شما عاشقان علم و دانش هستیم ،عملگرها در آردوینو اجزایی هستند که یک سری عملیاتی را بر اساس ماهیت خود انجام میدهند برای مثال انجام اعمال ریاضی، یا مقایسه کردن دو مقدار و… . به صورت کلی عملگر ها به چند دسته تقسیم میشوند.

عملگرها در آردوینو:
عملگرهای ریاضی
عملگرهای مقایسه ای
عملگرهای بولین
عملگرهای ترکیبی

عملگرها در آردوینو

عملگرهای ریاضی

این نوع از عملگرها برای انجام عملیا های ریاضی میباشند که در زیر به همراه توضیحات، لیست شده اند.

نام نماد توضیحات مثال
انتساب = هر مقداری در سمت راست تساوی بود را داخل ظرف سمت چپ میریزد. String a = Serial.readString;
جمع + دو مقدار را با هم جمع میکند ۲۰+۱۰ is 30
تفریق دو مقدار را(مقدار دومی را از اولی) کم میکند ۲۰-۱۰ is 10
ضرب * دو مقدار را با هم ضرب میکند ۱۰×۲۰ is 200
تقسیم / مقدار اول را بر مقدار دوم تقسیم میکند ۲۰/۱۰ is 2
باقیمانده % مقدار یک را بر دو تقسیم میکند و باقی مانده را برمیگرداند. B % A is 0

نمونه کد:

void loop () {
int a = 9,b = 4,c;
c = a + b;
c = a - b;
c = a * b;
c = a / b;
c = a % b;
}

عملگرهای مقایسه ای

نام نماد توضیحات مثال
تساوی == بررسی می کند که آیا دو عملوند با هم برابرند یا نه  و خروجی آن به صورتFalse True ,  است. (A == B) is not true
نامساوی != بررسی می کند که دو عملوند با هم برابر هستن یا نه،درصورت اختلاف خروجیTrueاست. (A != B) is true
کوچکتر < بررسی می کند که مقدار عملوند سمت چپ کمتر از مقدار عملوند سمت راست است یا نه، در صورتی که مقدار سمت چپ کوچکتر باشد خروجیTrue است. (A < B) is true
بزرگتر > بررسی میکند که آیا مقدار اول از مقدار دوم بزرگتر است یا خیر، در صورت بزرگتر بودن مقدار True  را برمیگرداند. (A > B) is not true
کوچکتر مساوی <= بررسی میکند که آیا مقدار سمت چپ از مقدار سمت چپ کوچکتر یا مساوی مقدار سمت راست میباشد یا خیر، در صورت کوچکتر و یا مساوی بودن مقدار خروجی True است. (A <= B) is true
بزرگتر مساوی >= بررسی میکند که آیا مقدار سمت چپ بزرگتر و یا مساوی مقدار سمت راست می باشد یا خیر، در صورت کوچکتر و یا مساوی بودن مقدار خروجی True  است. (A >= B) is not true

نمونه کد:

void loop () {
int a = 9,b = 4
bool c = false;
if(a == b)
c = true;
else
c = false;
if(a != b)
c = true;
else
c = false;
if(a < b)
c = true;
else
c = false;
if(a > b)
c = true;
else
c = false;
if(a <= b)
c = true;
else
c = false;
if(a >= b)
c = true;
else
c = false;
}

عملگر های بولین

نام نماد توضیحات مثال
and && عملگر AND منطقی می باشد به این صورت که اگر هر دو عملوند عددی غیر صفر باشند نتیجه true خواهد بود. که میتوانید برای بررسی حالت ها نیز از آن استفاده کنید. (A && B) is true
or || نتیجه OR منطقی می باشد به این صورت که اگر هیچ یک از دو عملوند عددی غیر صفر نباشند نتیجه true خواهد بود. (A || B) is true
not ! عملگر NOT منطقی  نامیده می شود و برای معکوس کردن یک وضعیت منطقی به کار می رود. به این معنی که اگر مقدار متغیر یک منطقی یا true باشد این عملوند آن را false یا صفر خواهد کرد. !(A && B) is false

نمونه کد:

void loop () {
int a = 9,b = 4
bool c = false;
if((a > b)&& (b < a))
c = true;
else
c = false;
if((a == b)|| (b < a))
c = true;
else
c = false;
if( !(a == b)&& (b < a))
c = true;
else
c = false;
}

عملگرهای مرکب

نام عملگر نماد عملگر توضیحات مثال
increment ++ این عملگر مقدار عدد صحیح را یکی اضافه می کند A++ will give 11
decrement ای عملگر مقدار عدد صحیح را یک واحد کم می کنئ A– will give 9
compound addition += این عملگر در واقع متغیر سمت راست را به متغیر سمت چپ اضافه می کند و نتیجه آن را در متغیر سمت چپ قرار می دهد. B += A is equivalent to B = B+ A
compound subtraction -= این عملگر، متغیر سمت راست را از متغیر سمت چپ کم می کند و نتیجه را به متغیر سمت چپ تخصیص می دهد B -= A is equivalent to B = B – A
compound multiplication *= این عملگر متغیر سمت راست را در متغیر سمت چپ ضرب  می کند و نتیجه را در متغیر سمت چپ قرار می دهد B*= A is equivalent to B = B* A
compound division /= این عملگر، متغیر سمت چپ را بر متغیر سمت راست تقسیم می کند و نتیجه را به متغیر سمت چپ تخصیص می دهد B /= A is equivalent to B = B / A

نمونه کد:

void loop () {
int a = 10,b = 20
int c = 0;
a++;
a--;
b += a;
b -= a;
b *= a;
b /= a;
a %= b;
a |= b;
a &= b;
}

این مطلب از آموزش نیز به پایان رسید، امید واریم مطلب آموزش عملگرها در آردوینو برای شما مفید واقع شده باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از لینک های زیر دیدن کنید:
Arduino operators
قسمت پنجم، سریال مانیتور و پروژه ماشین حساب

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا