آی سی

فیلترهای فعال

آی سی 4013

قیمت ‎17,219 ریال
آی سی 4013 دارای دو عدد فلیپ فلاپ است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را دانلود...

آی سی 4011

قیمت ‎13,307 ریال
آی سی 4011 گیت NAND دو ورودی است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را دانلود نمایید.

آی سی 7473

قیمت ‎298,852 ریال
برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را دانلود نمایید.

آی سی LM324

قیمت ‎19,800 ریال
LM324 از چهار آپ امپ تشکیل شده است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را دانلود نمایید.

آی سی MAX232

قیمت ‎42,693 ریال
MAX232 مبدل RS232 به TTL/CMOS و بالعکس می باشد. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را...

آی سی L293D

قیمت ‎52,654 ریال
L293 آی سی درایور و راه انداز موتور DC با جریان نامی خروجی 600 میلی آمپر است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا...

آی سی L298N

قیمت ‎252,277 ریال
L298 آی سی درایور و راه انداز موتور با جریان نامی خروجی 4 آمپر است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت...

آی سی 4001

قیمت ‎18,786 ریال
آی سی 4001 دارای 4 گیت NOR است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را دانلود نمایید.

آی سی 7409

قیمت ‎13,377 ریال
7409 دارای چهار عدد گیت AND دو ورودی است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را...

آی سی 7402

قیمت ‎20,350 ریال
7402 دارای چهار عدد گیت NOR دو ورودی است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را...

آی سی 555

قیمت ‎20,000 ریال
555 آی سی تایمر است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را دانلود نمایید.

آی سی PT2272L4

قیمت ‎66,886 ریال
PT2272L4 آی سی دیکدر ریموت کنترل است که دارای خروجی لچ است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها...

آی سی رگولاتور 7809

قیمت ‎18,501 ریال
7809 آی سی رگولاتور با خروجی 9 ولت مثبت است. جریان نامی آن 1 آمپر است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت...

آی سی PT2272M4

قیمت ‎61,194 ریال
PT2272M4 آی سی دیکدر برای ریموت کنترل است که خروجی های آن لحظه ای است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت...

آی سی LM741

قیمت ‎15,000 ریال
LM741 آی سی آپ امپ معمولی است. برای مشاهده سایر اطلاعات و مقایسه آسان تر به قسمت مشخصات مراجعه و یا از قسمت پیوست ها دیتاشیت آن را دانلود نمایید.

یک حساب کاربری جدید ثبت کنید

حساب کاربری دارید؟
در عوض وارد شوید یا تنظیم مجدد رمز عبور